AnasayfaÜye GirişiSSSSite HaritasıİletişimENGLISH

TAMAMLANAN PROJELER

  KARADENİZ HAVZASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

  Karadeniz Ticaret Ağı Projesi

  Trabzon TSO bünyesinde faaliyette bulunan ve Karadeniz Ticaret Ağı projeleri dış ülkelere açılmak isteyen oda üyesi işletmelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. 2008 yılından beri yürütülen "Karadeniz Ticaret Ağı Projesi” Haziran 2011 tarihinde başlayan ve Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen "Karadeniz Ticaret Ağı” Projesi de eklendi. Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bölgesel kaynaklar, etkinlikler ve ortak ilgi alanlarına yönelik yapılacak olan çalışmalarla, bölge içi ortaklıkları ve sınır ötesi işbirliklerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Ermenistan ülkeleri arasında 2010-2012 (18 ay) dönemleri arasında yürütülen projeyi bu ülkelerden 6 ortak (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası-Türkiye, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası-Türkiye, Dobrich Ticaret ve Sanayi Odası-Bulgaristan, Helen Dış Ticaret Müsteşarlığı- Yunanistan, Kavala Ticaret ve Sanayi Odası-Yunanistan) yürütmektedir. Odamızın Türkiye sahipliğini yaptığı projenin bütçesi 380.000,00 Euro’dur. Kasım 2012 yılında tamamlan proje kapsamında proje ortakları arasında birçok önemli faaliyete imza atılmış bu bölge arasındaki ticari ilişkiler sağlamlaştırılarak Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de toplam 7 iletişim noktası ile Karadeniz Ticaret Ağı kuruldu. Bu anlamda bu bölgeler arasında bulunan 50 KOBİ Yunanistan-Selanik bölgesinde ikili iş görüşme etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Ayrıca yine proje kapsamında bu 5 ülkenin ticari atlası oluşturuldu. 5 dilde hazırlanan bu ticari atlasın içinde tüm bu ülkelerdeki yatırım imkanlarından, ticari kanunlara kadar ticari hayatın içinde bilinmesi gereken tüm konulara ayrıntılı şekilde yer verildi. Bu ticari atlaslar hem KOBİ’lerin hem de kurum ve kuruluşların kullanımına sunuldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen "Karadeniz Ticaret Ağı Projesi Uluslararası Çalıştayı”, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Romanya-Constanta Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Rodica Belteu, Yunanistan-Kavala Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Olga Kazianis, Bulgaristan-Dobrich Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Tatyana Gicheva, Erivan, Ermenistan-Ulusal KOBİ Geliştirme Merkezi’nden Karen Vardanyan ve Proje ekibinin katılımıyla yapıldı.

   

  LEONARDO DA VINCI - YENİLİK TRANSFERİ PROGRAMI

  Back To Nature

  Giresun Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde ve TTSO, KTÜ, TÜRSAB Karadeniz, MAKRO Danışmanlık ve Protour Consortium gibi ortakların katılımıyla sürdürülecek, Trabzon’da kırsal turizmin geliştirilmesi amacıyla kapasite oluşturulmasını sağlayacak proje kapsamında Avrupa’daki deneyimlerin bölgemize getirilmesi ve bölgenin kırsal turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede TTSO’ya ait olan bütçe 50.887.00 Avro’dur.

  Proje hakkında detaylı bilgiye www.natureproject.ue ve www.natureplatform.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

   

  Next Generatıon Takes Charge- Yeni Nesil İş Başında

  Avrupa Birliği’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile 01.10.2010 tarihinde imzalanan ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Next Generation Takes Charge - Yeni Nesil İş Başında” projesi; Türkiye’de ve bölgede yüksek oranda yer alan aile şirketlerinde yaşanan nesilden nesile devir aktarımında yaşanan sıkıntıları ve sistemsizlikleri yenilikçi teknolojiler kullanarak ortadan kaldırmayı ve böylece KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişimini hem yerel düzeyde hem de uluslararası düzeyde sağlamayı hedeflemektedir 340.740,00 € bütçeye sahip olan proje kapsamında İtalya, Avusturya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu konuda öncü kurum ve kuruluşlarla oluşturulan uluslar arası işbirliği sayesinde,ülkemizde aile işletmelerinin nesilden nesile devir gerçekleştirilirken yaşayabileceği muhtemel sorunları önleyebilecek bir eğitim ve danışmanlık paketi hazırlanmıştır. 5 Dilde hazırlanan bu eğitim paketinin yanı sıra Aile İşletmeleri’nin her an kullanabileceği bir e-learning platformu oluşturulmuştur.

   

  Reach

  Eylül 2011 ve 2013 tarihleri arasında yürütülen proje; Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) için yenilikçi ve somut önlemlerin nasıl alınabileceği, VET öğretmenleri, eğiticileri ve danışmanlarına genç öğrencilerin motivasyonu ve katılımının nasıl artırılması gerektiği konularında yol göstermektedir. Daha somut olarak, temel beceri ve müşteri hizmetleri eğitiminin cazip bir yöntem olan multimedya yoluyla mobil cihazlar üzerinden; turizm, sağlık, inşaat ve gıda üretimi iş alanlarında Norveç, İtalya, İspanya, ve Türkiye’de uygulanmasını içermektedir. Bu anlamda REACH Mobil Öğrenme Birimleri ile genç öğrencilerin proje kapsamındaki sektörlerde temel beceri ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek, REACH Öğretici Rehberi ile Mesleki Eğitim ve Öğretimde görevli öğretmenler ve eğitmenlerle günlük pratikte uygulanan öğrenme / öğretme yeteneklerini yeni yaklaşımlar, içerikler ve araçlar kullanarak arttırılması yönünde yol göstermek, REACH Uygulama ve İşletme Anlayışı ile Norveç, İtalya, İspanya ve Türkiye’de REACH sonuçlarından oluşturulan model ve yapıların sürdürülebilirliği sağlaması hedeflenmektedir.

   

  IPA BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

  Kobi İşbirliği Ve Kümelenme Projesi

  KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”, uzun adı ile "Ağ Oluşturma ve Bölgelerarası İşbirliği için KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” Projesi, 22 Şubat 2011 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Ekonomi Bakanlığı’nın faydalanıcı kuruluş olduğu ve 5 milyon Avro toplam bütçeye sahip proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. 28 Temmuz 2011 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan tarafından açılışı yapılan projenin 30 ay sürmesi ve 2013 yılının Ağustos ayında tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile KOBİ’ler arası işbirliklerinin artırılması, teşvik edilen işbirlikleri ile firmaların verimlilik ve katma değer artışlarının sağlanması, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)bölgesindeki firmaların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknolojideki gelişmelerden haberdar edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, firmalarımızın uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 5 ilde kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi aracılığıyla KOBİ’lere eğitim, bilgiye erişim, verimlilik ve rekabet güçlerini artırma konusunda stratejik destek sağlanmaktadır. Merkezlerin gerçekleştireceği faaliyetler ile 400 KOBİ’ye ulaşılması ve 200 KOBİ’nin oluşturulacak iş kümelerine dahil olması beklenmektedir. İş kümelerinde yer alacak KOBİ’lerin verimliliklerinde ve benzer ölçümlerinde % 20 oranında artış sağlaması hedefler arasındadır. İş kümelerine, Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların hibe programlarından faydalanmaları için gerekli teknik destek de sağlanmaktadır. En az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemi’ne (National Benchmarking System) katılması ile kümelerin gelişimlerinin ve değişimlerinin değerlendirilmesi olanaklı hale gelecektir.

   

  REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)

  We Come Projesi

  We.Come: Hidden Wonders of our Common European Heritages (Ortak Avrupa Kültür Mirasları) projesi 5 farklı ülkeden kurum ve kuruluş ortaklığında yürütülen, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanmış 26 kültür rotasından ikisi olan "Zeytin Ağacı Rotası” ve "Park ve Bahçeler Rotası”nın tanıtılması ve yeni turizm kültür rotaları oluşturulmasını amaçlayan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir projedir. İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan Lucca Ticaret ve Sanayi Odası’nın uluslararası promosyon ajansı Lucca Promos tarafından Eylül 2011’de odamıza ortaklık teklif ettiği ve 2011 yılı içerisinde "Avrupa Kültür Yolları Üzerine Uluslar arası Projeler Hibe Programı”na sunduğu proje, 2012 Nisan ayında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır. 12 Ay sürecek proje sonunda her partner ülkede yeni bir turizm kültür rotasının oluşturulması ve bu rotaların bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtılması hedeflenmektedir.

   

  HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI

  Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Projesi

  Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında yürütülen proje, Üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin CAD/CAM unsurlarını etkin olarak kullanabilmesini sağlayacak donanımlı elemanlar yetiştirilerek tasarım ve üretim teknolojilerini geliştirmesine teşvik etmek ve rekabet güçlerinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen projenin bütçesi 123.702,00 €’dur. 2011’de tamamlanan proje kapsamında 18-30 yaş arası işsiz Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, makine bölümü, metal bölümü, mobilya&dekorasyon, yapı bölümleri, Makine Mühendisleri/teknikerleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunu toplam 40 gence tasarım programları eğitimi

  verilmiş, bu kişilerin bölge sanayisi için yeni tasarım ve üretim teknolojilerini kullanma becerileri geliştirilmiştir. Dolayısıyla bölgede imalat sektöründe faaliyet gören KOBİ’lerin tasarım konusunda büyük eksiklik duyduğu kalifiye eleman eksikliği de karşılanmasına da büyük katkı sağlanmıştır.

   

  İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

  Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilmesi Projesi

  Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında yürütülen proje, gençlerin girişimcilik konusunda eğitilmesi, kurulacak bir destek hizmet birimi ile, girişimci olan ya da girişimci olmak isteyen gençlere rehberlik edilmesi; eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası – FORMAPER Girişimcilik Merkezi ortaklığında yürütülen ve 297.436,46 €’luk bütçeye sahip olan proje sonunda Trabzon ve bölgede sürdürülebilir girişimciliği destekleyecek girişimcilerin sürekli destek alabilecekleri Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi Kurulmuştur. Kurulan merkez halen faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

   

  Satış Pazarlama Elemanı Yetiştirme Ve İstihdamı Projesi

  Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında yürütülen proje, Trabzon ilinde reel piyasanın en çok eleman ihtiyacı duyduğu "satış pazarlama” alanında, nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında 131.545,00€’ luk bütçesiyle Kasım 2011 yılında tamamlanan proje kapsamında 50 işsiz gencimiz "Pazarlama yönetimi, Satış gücü yönetimi, tüketici davranışları, Pazarlama araştırmaları, Genel teknik ve iletişim, Yaratıcı drama / beden dili, diksiyon, mesleki İngilizce” alanlarında 3 ay teorik 1 ay pratik olmak üzere toplam 4 ay eğitim görmüştür. Eğitimleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanan başarılı kursiyerlerin 30 unun istihdam süreci tamamlanmıştır.

   

  TR90 BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMI

  Satış Ve Pazarlama Elemanı Yetiştirme Ve İstihdamı Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2007-2008 (12 ay) yılları arasında yürütülen proje,TR.90 Bölgesel kalkınma programları kapsamında hazırlanarak 80 işsiz 20 firma çalışanının bu alanda yetiştirilmesi ve başarılı işsiz gençlerimizin istihdam edilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda proje eğitimlerinin ilk ayağı Nisan ayında başlamış Temmuz ayı itibari ile tamamlanmıştır.İlk bölümde 30 işsiz 20 firma çalışanı bu eğitimlerden faydalanmıştır.Projenin ikinci döneminde 25'erli 2 grup halinde toplam 50 işsiz gencimizin satış ve pazarlama alanında eğitimi tamamlanmıştır. Proje çıktısı olarak toplamda 52 kişi istihdam edilmiştir.

   

  AKTİF İSTİHDAM TEDBİRLERİ II PROGRAMI

  Turizm İçin Ön Büro Ve Servis-Mutfak Elemanı Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında yürütülen proje, bölgede turizm üzerine faaliyet gösteren turizm işletmelerinin hizmet kalitesini iyileştirerek, müşteri memnuniyeti sağlanarak rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu amaçla turizm işletmelerinin ön büro ve servis-mutfak konusunda yaşamış oldukları nitelikli personel eksikliği sıkıntılarının giderilmesi hem de bölge gençlerinin istihdamlarına katkıda bulunulması amacıyla proje kapsamında 30 ön büro ve 20 servis – mutfak elemanı olarak toplamda 50 işsiz gencin ilgili alanlarda eğitim alması sağlanmıştır. Eğitim alan kişilerin %90 ‘ı nın istihdamları tamamlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen projenin bütçesi 84.314,66 €’dur.

   

  AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK PROGRAMI

  Ideb : Internatıonal Development Of Eastern Blacksea Regıon

  Merkezi İhale Birimi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokolle "Internatıonal Development Of Eastern Blacksea (IDEB) - Doğu Karadeniz Bölgesinin Uluslararası Gelişiminin Sağlanması” projesinin uygulanmasına başlandı. Proje kapsamında, Trabzon ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odaları’nın üyelerinin dışa açılımına destek sağlayacak çalışmalar yürütülürken, TTSO’da oluşturulan bir uzman üssü ile de tüm Doğu Karadeniz’deki firmalara ihracat ve yeni pazarlar konusunda destek olunması amaçlanıyor. 180.000,00 Euro’luk bütçesi olan projenin ortakları; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Castellon Ticaret, Sanayi ve Gemicilik Odası, Barselona Ticaret ve Sanayi Odası. Türk Oda/Borsaların kapasitesinin güçlendirilmesini ve Türk ve AB Oda/Borsalarının karşılıklı bilgi ve işbirliğinin arttırılmasını amaçlayan program kapsamında Trabzon Tiraret ve Sanayi Odası tarafından 2012’de start verilen proje bölgemizin uluslararasılaşma potansiyelinin arttırılması anlamında önemli alt yapılarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Barcelona Ticaret ve Sanayi Odası-İspanya, Castellon Ticaret ve Sanayi Odası-İspanya işbirliğinde yürütülecek olan 178.724,00 Euro’luk proje kapsamında bölgemizin 2 büyük odası olan Trabzon ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odalarının, üyelerini uluslararası pazarlara açılımlarını destekleyebilecek ve bu anlamda sürdürülebilir hizmetler verebilecek uzmanların eğitilmesi, bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve bu uzmanların verecekleri hizmetlere yönelik Odaların alt yapılarının geliştirilmesi ve kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

   

  Kilit Elemanlarının Eğitilmesi ile KOBİlerin Güçlendirilmesi Projesi (Empowering Smes By Training Their Key Personnel)

  2008 – 2009 dönemlerinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İngiltere Sheffield Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında, yürütülen ‘’Empowering Smes By Training Their Key Personnel’’ Projesi Avrupa Odalarının deneyim ve bilgilerinden yararlanarak, KOBİ’lerin küresel pazarda güçlendirmek, yenilikçi becerilerini geliştirmek, kurumsal altyapılarını sağlamlaştırmak, rekabet güçlerini arttırmak ve bu sayede Türk - AB ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. 109.882,00 € luk bütçeye sahip olan proje kapsamında Trabzon’daki 50 KOBİ’nin kilit elemanları yönetim, inovasyon ve stratejik planlama alanlarında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve Proje ortağı bölgesinden gelen uzmanlar tarafından 3 ay boyunca eğitim almıştır. Eğitim sonunda en başarılı 5 KOBİ ile birlikte proje temsilcileri Avrupa’daki iş uygulamalarını yerinde inceleyebilmek için proje ortağı bölgesi Sheffield’a ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret kapsamında Sheffield Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen birebir görüşme etkinliği ile Trabzon Bölge KOBİ’leri ve Sheffield Bölgesindeki KOBİ’ler bir araya getirilerek iki bölgedeki iş uygulamalarının anlaşılırlığının artmasına katkıda bulunulmuştur.

   

   

  DOKA TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

  Her Yönüyle Karadeniz Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011- 2013 ( 18 Ay) dönemleri arasında Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile yürütülen ve 429,407.00 TL’ lik bu proje, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizm alanında etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin ve bölgedeki illerin tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemek, bölgeye gelen turist sayısını arttırmak ve uzun vadeli turizm vizyonuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Trabzon’da 28, Ordu’dan 12, Giresun’da 14, Rize’de 13, Artvin’de 15, Gümüşhane’de 16 turizm potansiyeline sahip destinasyon bölgesinin 360° panoramik sanal turu, kısa filmleri ve hava çekimleri hazırlanmıştır. Ayrıca Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinin 360° panoramik sanal turlarının, kısa filmlerinin ve hava çekimlerinin yer aldığı Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde ayrıntılı web sitesi de bölgenin hizmetine sunulmuştur.

   

  Her Mevsim Karadeniz Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012- 2013 dönemleri arasında Rize Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yürütülen ve 398.095,00 TL’lik bu proje, Trabzon ve Rize ilinde belirlenen bölgelerin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, bölgede eksikliği duyulan kış turizminin canlandırılması ve buna yönelik ulusal ve uluslararası yatırımların artmasını sağlamak amacıyla alt yapı araştırma faaliyetlerini yürütmek ve bölgenin her mevsim turizmine açık olduğunu tanıtım faaliyetleri ile turizm aktörlerine duyurmayı amaçlamaktadır. Temmuz-2012 yılında başlayan proje 2013 yılındada devam edecektir. Proje Kapsamında, öncelikle bölgenin önemli turizm destinasyonları olan Trabzon/Uzungöl, Trabzon/Haçka, Trabzon/Sera Gölü ve Rize/Ovit bölgelerinde yapılabilecek yeni tesis ve yatırımlara ( kayak tesisleri, teleferik sistemleri vb. ) teknik anlamdaki uygunluğu ortaya çıkarılacak ve hazırlanan rapor Türkçe ve İngilizce olarak tüm ulusal ve uluslararası yatırımcılara sunulacaktır. Böylelikle bölgenin sadece yayla turizmi değil farklı turizm alanlarında cazibe merkezi olmasında katkıda bulunulacaktır.

   

  DOKA TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

  Trabzon Kent Müzesi Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013-2015 dönemleri arasında yürütülecek olan 391.824,01 TL lik bu proje, bölgede yer alan taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla hazırlanan projenin genel amacı; bölgenin kültürel değerlerini harekete geçirip, farkındalığı arttırarak turizm ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

  Projenin özel amacı ise; Bölgenin tarihi ve kültürel potansiyelinin harekete geçirilmesiyle etkin tanıtım politikaları oluşturulması; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’ nın koruması altında olan tarihi eserlerinin kurum içerisinde sergilenebilmesi amacıyla bir müzenin oluşturulması; açılacak olan müzede Türkiye ve Trabzon‘da ki fotoğraf sanatçılarının eserlerinin sergilenmesi “Trabzon Kent Müzesi” ile geçmiş kültürümüzün korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

   

  KOSGEB TEMATİK PROGRAMI

  Trabzon Kobi’leri Dünyaya Açılıyor Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından KOSGEB Tematik Programına sunulan ‘’TRABZON KOBİ’LERİ DÜNYAYA AÇILIYOR’’ projesi 02.01.2014 tarihinde başlamış olup 02.11.2014 tarihinde tamamlanmıştır.  Trabzon’da ihracat yapmaya yeni başlamış veya kısa dönemli ihracat yapmış, özellikle üretim alanında faaliyette bulunan firmaların ihracatta süreklilik kazanmaları ve ihracat paylarının arttırılmasını amaçlayan projenin bütçesi 71.700,00TL’dir. Projeye 20 firma katılmış olup, her firmanın 1’er personeline haftada 2 gün olmak üzere 5 hafta boyunca Dünya Ticaretini Belirleyen Mega Trendler, İhracatta vizyon, strateji ve hedef belirleme, Ürün & Pazar segmentasyonu, Ürün konumlandırma, Uluslararası pazar araştırma yöntemleri, Uluslararası bilgi kaynakları, Ticari İstihbarat Kanalları, İhracat prosedürleri, INCOTERMS, Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri, İstatistiksel verilerin yorumlanması, Müşteri Bulma Veritabanları, Rakip Analizi, Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri, Akreditif çeşitleri, Dış ticaretin finansmanı, alternatif finansman teknikleri (forfaiting), Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Yöntemleri, Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Yöntemleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat akışı, Gümrük işlemleri, Antrepo Rejimi, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Gözetim uygulamaları, Ülke bazında gözetim ve sertifikasyonlar, Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümü, Uluslararası Sözleşmeler, İhracatta devlet yardımları, KOSGEB destekleri konularında eğitimler verilmiştir. Nisan-Mayıs aylarında verilen eğitimlerde yapılan uygulamalı çalışmalarında başarılı olan 10 KOBİ’ye her birine 20 saat olmak üzere müşteri bulma alanında uzman kişiler tarafından birebir danışmanlık hizmeti verilmiştir. Proje sonunda projeye dahil olan firmaların Başarı hikayelerinin yer aldığı rapor oluşturulmuştur.

   

  ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (URGE) TEBLİĞİ

  » önceki sayfa