AnasayfaÜye GirişiSSSSite HaritasıİletişimENGLISH

YÜRÜTÜLEN PROJELER

  IPA BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

  Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi Projesi

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2009 yılında hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonunun uygun görüşü alınarak 12.10.2012 tarihinde onaylanma ve ihale süreci başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,3 milyon €’dur. Proje kapsamında bölgede bulunan süt sektöründeki firmaların önemli atığı olan ve çevreye büyük zarar veren peynir altı suyunun bir çok yararlı yan ürüne dönüşümünü sağlayan bir geri dönüşüm tesisinin kurulumu gerçekleştirilecektir. Bu tesisle ortalama yıllık 200.000 ton peynir altı suyunun hammadde toplama tankerleri ile toplanacak ve geri dönüşümü sağlanıp endüstriyel anlamda çok değerli olan peynir altı suyu tozu üretilecektir. İşlem sonucunda elde edilen peynir altı suyu tozu sanayi üretiminde katkı maddesi olarak ( ilaç, gıda ve kimya sanayinde ) kullanılmak üzere pazarlanacaktır. Böylece Süt sektöründeki firmalar hem atıklarını değerlendirerek fon oluşturacak hem de çevresel etkiler açısından olumsuzluklar ortadan kaldırılacaktır. Proje sonunda iki peynir altı suyu işleme tesisi kurulacak ve hammadde toplama tankerleri alınacaktır.

   

  Gemi İnşa Sanayi-Üretim Destek Ve Ar-Ge Merkezi Projesi

  Trabzon Ticarete ve Sanayi Odası ve S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi tarafından 2009 yılında hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonunun uygun görüşü alınarak 04.06.2012 tarihinde onaylanma ve ihale süreci başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,5 milyon €’dur. Proje kapsamında, bölgede mevcut haliyle dahi en büyük iş ve istihdam sahası olan gemi inşa sektörü işletmelerinin teknoloji seviyelerini, üretim organizasyonlarını düzenleyerek kalitelerini ve verimlerini arttırmak; bölge içi ve dışı pazarlara ulaşmalarına ve pazarlama faaliyetlerine danışmanlık ve destek hizmeti sunarak katkıda bulunmak; tasarım, projelendirme ve mühendislik hizmetleri ile destekleyip her tip gemi siparişine cevap verebilecek ustalık potansiyellerini ortaya çıkarmak, gemi teknolojileri laboratuvarı ile ar-ge faaliyetlerini teşvik etmek amaçları ile her birinin bu hizmetleri alarak faydalanabilecekleri ortak bir merkezin (Gemi İnşa Sanayi Destek Merkezi-GİSDEM) kurulacaktır. GİSDEM bünyesinde; gemi inşa pazarını sürekli takip etmek, müşterilerle tersaneleri buluşturmak, yurt içi veya yurt dışı ilgili fuarlara, toplantılara giderek tersanelere ve diğer tekne imalatçılarına sipariş çekmek gibi faaliyetler yürütmek gibi hizmetleri verebilecek Pazarlama ve Danışmanlık Birimi oluşturulacak ve bölge Gemi İnşa Sanayinin 5 ve 10 yıllık yol haritası belirlenecektir. Ayrıca KOBİ’lerinin üretim sistemlerine, kurumsal yapılarını geliştirebilmek amacıyla, Kaynak Planlaması ile Kurumsal Kaynak Planlaması (MRP-IIManufacturing Resource Planning, ERP-Enterprise Resource Planning) programları, tersane işletmelerine özgü ve Doğu Karadeniz Gemi İnşa Sanayi-ÜDAGMER’de dahil edilerek hazırlanacak ve işletmelere entegre edilecektir.

   

  REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)

  Avrupa İşletmeler Ağı

  Avrupa İşletmeler Ağı, 50’den fazla Avrupa Birliği ülkesi ve aday ülkede üniversitelerin teknoloji merkezlerini, bölgesel kalkınma ajanslarını ve sanayi ve ticaret odalarını kapsayan yaklaşık 600 kuruluş ve 4000’den fazla deneyimli uzman ile özellikle KOBİlere geniş yelpazede ücretsiz yardım, destek ve danışmanlık hizmeti sağlayan dünyanın en büyük iş ağıdır.

  Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ’lerin yenilikçi özelliklerini geliştirmeyi ve onlara uluslararası teknolojik ve ticari işbirlikleri kurmaları konusunda yardımcı olmayı hedefler. Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Türkiye’deki 7 konsorsiyumdan biri olan Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Konsorsiyumu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB SAMSUN HMM ve KOSGEB TRABZON HMM ile birlikte, ilgili tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayacak şekilde hizmet veriyor. Bu hizmetlerden KOBİ’ler başta olmak üzere araştırma enstitüleri, üniversiteler, teknoloji merkezleri ile birlikte tüm işletmeler yararlanabilmektedir.

   

  DOKA GÜDÜMLÜ DESTEK PROGRAMI

  Trabzon Biyo-İnovasyon Merkezi Projesi

   

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje destek programı kapsamında TR90/15/GPD/01/0001 Referans no’lu “Trabzon Biyo İnovasyon Merkezi Projesi” 09.03.2016 tarihinde Trabzon Teknokent bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Projenin genel amacı; Bölgemizin kalkınmasında yeni bir gelişim ekseni oluşturabilmek, bölge kaynaklarının etkin kullanımını sağlayabilmek, sürdürülebilir ve yenilikçi ekonomik gelişim modelleri oluşturabilmek amacıyla biyo-inovasyon birimi, ülke teknoloji sektörüne girdi sağlayacak ürünlerin geliştirilmesini ve uygun fiziki alt yapının kurulmasıdır. Toplamda 5 milyon TL bütçe ile Kurulacak Biyo-İnovasyon Merkezi sayesinde yenilikçi bir ara yüzle katma değeri yüksek ürünlerin meydana getirilmesi, bölgedeki inovasyon potansiyelini artıracak dışa bağımlılığı azaltarak rekabet gücü yüksek bir merkez oluşturulacaktır.

   

  ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (URGE) TEBLİĞİ

   

   

  KOSGEB TEMATİK PROGRAMI

  Trabzon'da Yenilikte Geleceğe

  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon’da firmaların Ar-Ge ve yeniliğin mevcut durumunu tespit etmek, gelecek için bir yenilik stratejisi oluşturmak için “Trabzon Yenilik Strateji Raporu” hazırlamak ve inovasyon faktörü yüksek olan 5 sektörde üretim yapan firmaların yenilikçilik kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık içeren bir pilot çalışma gerçekleştirmek amacı ile “Trabzon’da Yenilikle Geleceğe” projesini KOSGEB Tematik Proje Desteği kapsamında hayata geçirmiştir. Proje ile Trabzon’da Ar-Ge ve yeniliğin mevcut durumunun tespit edilerek gelecek için yenilik stratejisi oluşturulması ve pilot eylemlerle firmaların yenilik kapasitelerini ve rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

  Bu bağlamda projenin hedefleri ise şu şekildedir;

  - Trabzon’un Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunda mevcut durumunu ortaya koyarak gelecek stratejileri içeren ve bu stratejilere yönelik eylem planları içeren “Trabzon Yenilik Stratejisi Raporu” hazırlanacaktır.

  - Trabzon’un yenilikçilik kapasitesinin ve bölgedeki firmaların rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

  - İnovasyon faktörü yüksek 5 sektörde üretim yapan firmaların yenilikçilik kapasitelerini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık programları içeren pilot çalışma yapılacaktır.

  - Pilot çalışma kapsamında inovasyon konusunda 30 KOBİ temsilcisine eğitim verilecektir.

  - Pilot çalışma kapsamında eğitimlere temsilcisi katılan 10 KOBİ’ye proje süresince inovasyon konusunda danışmanlık hizmeti verilecektir.

  - Proje kapsamında eğitim ve danışmanlıklar neticesinde ulusal ve/veya uluslararası kaynaklara 3 adet Ar-Ge projesi hazırlanıp sunulacaktır.

  - Trabzon’dan yapılan patent, faydalı model vb. fikri tescil başvuru sayılarının ve konuyla ilgili farkındalığın artırılmasına katkı sağlanacaktır.

  - Proje kapsamında Trabzon Yenilikçilik Konferansı düzenlenecek ve her yıl gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüterek sürekli hale getirilecektir.

   

  DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI

  Bir Engelli Bin Değerli

   

  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, TRH4.1.ISEDP/P-03/2050 sayılı ve ‘Bir Engelli Bin Değerli’ isimli proje 01.11.2016 tarihinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmeye başlamıştır. Projenin genel hedefi, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonunu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Projenin özel hedefi ise Trabzon ili çevresinde fiziksel engelleri nedeniyle işsiz kalmış kentsel alanlarda yaşayan 16-35 yaş arası 50 engelli bireye ‘Mesleki Eğitim’ ve ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ vererek sosyal yaşama katılımlarının arttırılmasının sağlanmasıdır.

  Proje kapsamında; Gümüş Hasır Örücülüğü, Telkari İşleme,  Gümüş Kazaz Örücülüğü ve Tasarım Eğitimleri verilecektir. Başarılı olan 10 kursiyere KOSGEB onaylı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler KOSGEB’in yeni girişimci destek programına başvurmaya hak kazanarak KOSGEB hibelerinden yararlanabilecektir.

  Proje eğitimlerinin tamamlanmasından ardından kurulması planlanan destek merkezi  ile bireylerin  istihdam edilebilirliklerine ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlanacaktır. Destek merkezinde engelli bireylerimizin ürettikleri ürünler sergilenecek ve her bir ürünün üzerine engelli bireyler tarafından üretildiğini belirten bir sticker yapıştırarak farkındalık yaratılacaktır.

   

  Web Sitesi: http://birengellibindegerli.com/index.php

» önceki sayfa